Malowanie klasy historycznej

Mural historyczny

Lekcje historii są dla jednych uczniów utrapieniem, ze względu na konieczność zapamiętywania niezliczonej ilości dat i związków przyczynowo-skutkowych między kolejnymi wydarzeniami, dla innych zaś są fascynującą podróżą do odległych krain, pełnych zamków, królów i strategii bitewnych.  Co zrobić, aby wzmocnić szeregi zwolenników historii o tych wciąż do niej nieprzekonanych?

Zawsze najważniejszy jest nauczyciel, który potrafi zarażać uczniów swoją pasją, ale równie ważne jest odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni edukacyjnej. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gniewie postawiła na mural w klasie historycznej, jako na element zarazem dekoracyjny jak i edukacyjny.

 

 

Malowanie w klasy historycznej

Namalowany mural jest lekkim w formie kolażem, który łączy jednolita kolorystyka sepii. Dzięki temu zabiegowi, mural nie przytłacza formą i nie odwraca uwagi uczniów od lekcji, a jednocześnie stanowi dekorację i pomoc naukową.

Centralnym motywem muralu jest mapa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Mapa została wybrana ponieważ symbolizuje potęgę kraju sięgającego od morza do morza i czasy względnego spokoju za panowania Jana III Sobieskiego. Patron szkoły w Gniewie oprócz zasług dla Rzeczpospolitej i na arenie międzynarodowej, swego czasu był też starostą gniewskim, dlatego jego wizerunek w klasie historycznej nawiązuje do historii regionu i jest formą uczczenia patrona szkoły. Nieodłącznym symbolem króla Jana jest husaria, dlatego husarz w zbroi na koniu również musiał się znaleźć na muralu. Tak samo jak ukochana żona króla, Marysieńka. W tle widniej panorama starodawnego miasta Gniewu oraz jego historyczna nazwa Mewe, nadana miastu podczas zaboru pruskiego.

Ciekawy pomysł na aranżację klasy historycznej

Pomimo odrębnych obrazów, wszystko w muralu w klasie historycznej jest spójne, ponieważ cały koncept malowidła został dokładnie przemyślany i zaplanowany, po to by jak najlepiej oddać nawiązania pomiędzy poszczególnymi elementami. Elementy muralu łączą się w piękną opowieść o miejscu lokalnej historii, w historii całego kraju. To pokazuje uczniowi jak ważna jest znajomość swoich korzeni i miejsca, z którego się pochodzi. W takiej klasie nauka historii nigdy nie będzie nudna i z pewnością wykształci kolejne pokolenia historyków zafascynowanych nie tylko historią świata, ale i własnego regionu.

 

Malowanie klasy historycznej, Time lapse z malowania:

 

 

Powrót