Szkic jest to swobodna forma wykonania rysunku często o charakterze notatki służąca w późniejszym czasie do opracowania działa. Czasami stanowi docelową technikę pracy. Technika ta doskonale się sprawdza w rysowaniu portretów, dobrze oddaje podobieństwo twarzy.

Powrót